Pensum

Fagområder


Styling Formforståelse, produktkunnskap, fønteknikker, opprulling, oppsetning, bruk av varmeverktøy, makeup og ansiktsformer.

Grunnklippene Gjennomgang av vårt unike klippesystem, satt sammen av de  fire grunnklippene samt ulike kombinasjoner av disse. Grunnlaget for forståelse av teknisk klipp.

Huden og håret Hudens oppbygging, funksjoner, ulike sykdommer, hodebunnsproblemer med mer. Hårets vekstfaser, livssyklus, håravfall, lus, behandlingsformer og produktkunnskap. Hodebunnsmassasje og sjamponering.Strukturomforming Kalles oftest permanent. Material og produktlære, kjemiske prosesser, vikleteknikker, innvirkningstider og sikkerhet.

Farge Generell fargelære, ulike typer hårfarging, bleking, stripeteknikker, fargedesign, påføringsteknikker, etterbehandlinger og sikkerhet.

Verktøylære Kunnskap om ulike verktøy og trening i bruken av disse. Sakseteknikk, verktøyets muligheter og begrensninger, vedlikehold.

Service og kommunikasjon Inkluderer kommunikasjonsteknikk, salg, personforståelse og personlig fremtreden.Bedriftsøkonomi Forståelse for bedriftsøkonomi, rebooking og videresalg.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Vi er svært opptatte av å foreby e belastningsskader. Vi øver inn gode arbeidsstillinger under hele studietiden. Dette foreby er helseskader senere i arbeidslivet. Vi gjennom­ fører uttøyningsøvelser som også er meget foreby ende.

Faghistorie Innblikk i frisørfagets historie og utvikling.

Semesteroppgave Adam og Eva Skolen gjennomfører en avgangsvisning i forbindelse med semesteroppgaven. Her får elevene vist frem det de har lært i tiden på skolen, i tille  få fremmet sin individuelle kreativitet.


Powered by: Bloc