Studieavgift


Adam og Eva Skolen er godkjent av Statens Lånekasse

Studieavgiften er kr. 85 000,-.

Av dette utgjør kr. 7 000,- betaling for en startpakke som inneholder alt av nødvendig utstyr og verktøy du trenger i studiehverdagen din.
Resterende kr. 78 000,- dekker administrasjonskostnader ved påmelding og etablering av skoleklasse, undervisning og produkter som benyttes i undervisningen samt kompendier/undervisningspermer.

Adam og Eva Skolen har rullerende opptak og fyller opp klassene fortløpende.
For at vi skal holde av en studieplass til deg, betales kr 3 000,- ved kontraktsinngåelse. Dette er en del av den totale studieavgiften.

 

Hvordan gå frem for å få studielån

Du må ha studieplass
• Så raskt du har fått studieplass, kan du sende søknaden din om stipend og lån via nettet til www.lanekassen.no


Enkel og sikker utfylling
• Utfyllingen er enkel på nettet. Du får bare spørsmål som er relevante for akkurat deg, og det er ikke mulig å glemme noe i utfyllingen av nettsøknaden.

• Dersom du må dokumentere noe i søknaden, får du beskjed om det.

• Du kan sende dokumentasjonen som et elektronisk vedlegg til nettsøknaden, eller du kan ettersende den.


 Sjekk resultatet på www.lanekassen.no
Noen dager etter at søknaden er sendt over nettet, kan du sjekke på” Dine sider” på www.lanekassen.no om søknaden din er behandlet, og hvor mye penger du får.


Utbetaling
Skolen sjekker oppmøte og gir deretter beskjed til Lånekassen. Etter få dager blir førstegang summen av studielåne overført til din konto.


SMS og e-post
Lånekassen kan sende deg viktig informasjon helt gratis på SMS og e-post. Legg inn mobilnummeret ditt i søknaden, så får du informasjon om bl.a søknadsbehandling og utbetaling.