Fagområder


Styling Formforståelse, produktkunnskap, fønteknikker, opprulling, oppsetning, bruk av varmeverktøy, makeup og ansiktsformer.

Grunnklippene Gjennomgang av vårt unike klippesystem, satt sammen av de  fire grunnklippene samt ulike kombinasjoner av disse. Grunnlaget for forståelse av teknisk klipp.

Huden og håret Hudens oppbygging, funksjoner, ulike sykdommer, hodebunnsproblemer med mer. Hårets vekstfaser, livssyklus, håravfall, lus, behandlingsformer og produktkunnskap. Krøll og tekstur. Hodebunnsmassasje og sjamponering.Strukturomforming Kalles oftest permanent. Material - og produktlære, kjemiske prosesser, vikleteknikker, innvirkningstider og sikkerhet.

Farge Generell fargelære, ulike typer hårfarging, bleking, stripeteknikker, fargedesign, påføringsteknikker, etterbehandlinger og sikkerhet.

Verktøylære Kunnskap om ulike verktøy og trening i bruken av disse. Sakseteknikk, verktøyets muligheter og begrensninger, vedlikehold.

Kommunikasjon og kundeservice Inkluderer kommunikasjonsteknikk, salg, personforståelse og personlig fremtreden.Bransjekunnskap Forståelse for bedriftsøkonomi, arbeidsliv og yrkesidentitet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), livsmestring og bærekraft Vi er svært opptatte av å forebygge belastningsskader. Lage gode arbeidsrutiner, utvikle identitet og læren om å ta ansvarlige valg. Material - lære, forbruk og miljøpåvirkning. 

Faghistorie Innblikk i frisørfagets historie og utvikling.

Fordypning Våre elever kan fordype seg i herrefaget/barber, styling eller colorist gjennom skolegangen her på Adam og Eva Skolen. Fordypningen avsluttes med en fotoshoot.